• Min bekymring er ikke at inntektene fra bompengeringen blir for store, snarere at de blir for små, svarer byråd Henning Warloe (H).

Byutviklingsbyråden sier han skjønner bakgrunnen til innbyggerinitiativet som skal behandles i bystyret neste uke.

Jostein Hauken har samlet inn 1443 underskrifter til forslaget, som bærer tittelen «Moderer bompengeøkningen i anstendighetens navn».— Jeg har vel en viss forståelse for frustrasjonen. Men bompengene finansierer Bergensprogrammet, som inneholder store og viktige prosjekter som er støttet i alle de politiske organene. Det er ikke mulig å finne en rimeligere utvei.

Kan ikke kutte

I byrådet svar til innbyggerinitiativet, skriver Warloe og avtroppende byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) at de ikke kan redusere bompengeandelene uten at dette går utover de prosjektene som skal bygges, som Bybanen og veisystemer rundt Bergen.

Warloe har ikke diskutert mulighetene for å redusere bompengene med fylket og staten, etter at innbyggerinitiativet ble sendt inn.

— Det ligger i saken at finansieringen av disse sakene må være et spleiselag. Det er så store investeringer som skal gjøres, og det er ikke mye å gå på. Jeg skjønner det er en folkelig frustrasjon rundt dette, men det er ikke mulig å redusere bompengene.

Ingen utvei

- Vi har i dag en kommune, et fylke og en stat som er styrt av Høyre og Frp. Er det ikke mulig å finne en annen måte å finansiere dette på enn ved hjelp av bompenger?

— Vi må bare forholde oss til det som er virkeligheten. Jeg mener mitt eget parti er høyt pragmatisk, og det var en Høyre-ordfører som i sin tid sjøsatte bomringen i Bergen. Det var et upopulært pilotprosjekt, som jeg vet var en personlig belastning for Liseth. Men ettertiden ga ham rett i at det var det eneste fornuftige å gjøre for å bygge seg ut av de køproblemene vi da opplevde.

Warloe selv er ikke bekymret over at det blir for mye bompenger rundt Bergen.

— Er det en ting som bekymrer meg er det ikke at inntektene blir for store, snarere at de blir for små. Jeg skal være veldig glad om dagens finansiering holder.

Altfor mye

Tankene hans deles ikke hele veien av gruppeleder for Frp, Tor Woldseth.

— Jeg synes det er altfor mye bompenger. Det burde ikke vært en eneste krone, og bilistene betaler allerede alt for mye, mellom 60 og 70 milliarder i statskassen.

At Frp sitter i alle de politiske organene i landet, uten å få fjernet eller redusert bompengene i Bergen, forsvarer han slik:

— Problemstillingen er at vi er alene i ønsket om ikke å ha bompenger. Vi samarbeider med andre partier som har en annen tilnærming til bomepenger. Da har vi valget mellom å melde oss ut, eller være med og bestemme og forsøke å begrense andelen.

- Dere gikk ikke inn for å begrense eller redusere dette da saken var oppe i bystyret i fjor?

— Vi ble mer eller mindre tvunget i den saken. Det var bare vi og Torstein Dahle i Rødt som var mot økningen, og selv du klarer det regnestykket.

- Men dere kunne jo stemt mot?

— Vi stemte for det, ja. Når det ikke lar seg gjøre å fjerne det, så forsøker vi å begrense problemet. Det gjorde vi. Vi fikk til en bedre fordeling av de bompengene enn hva de andre foreslo.

FOR MYE: Tor Woldseth i Frp mener bilistene betaler for mye bompenger allerede, men ser ikke noen mulighet for å redusere andelen ennå.
Tor Høvik (arkiv)