• RETTEN SATT: Tirsdag klokken 9 startet ankesaken til Tor Bertelsen i Borgarting lagmannsrett. (f. venstre) Tor Bertelsen, advokat Arvid Sjødin og Terje Helland. FOTO: HÅVARD BJELLAND

- Jeg synes det er slitsomt

Over 1300 sider brettes konflikten mellom Tor Bertelsen og Bergen tingrett ut for lagmannsretten. Selv er han villlig til å anke saken helt til Strasbourg.