To krasj med promille

En havnet i grøften, en annen krasjet med parkert bil.