• FORESLÅR ENDINGER: SV-representant Tina Åsgård vil gjøre det vanskeligere å arrangere skolegudstjeneste. ARKIVFOTO: VEGAR VALDE

Mener skoler bryter reglene

SV-representant Tina Åsgård vil at skolene i Bergen må søke hver gang de skal arrangere skolegudstjeneste.