— Dette er veldig interessant, både fordi det gir en god sentrumsdekning, samtidig som det sparer Bryggen. I tillegg registrerer vi med interesse at dette alternativet ser ut til å være relativt rimelig, sier Schjelderup.

Tirsdag skrev BT om den nye bybanerapporten til Frp. Lokallaget har sammen med bystyregruppen leid inn Multiconsult for å utrede en alternativ tunneltrasé for Bybanen gjennom sentrum.

Ser konturene

Schjelderup beskriver det nye alternativet som høyaktuelt.

— Her kan vi se konturene av noe som kan bli den endelige løsningen, sier han.

Aps gruppeleder gir Frp ros for initiativet, men er kritisk til at det er et parti som må komme med løsningen, og ikke byrådet selv.— Dette synliggjør at byrådet har sviktet i sitt arbeid med Bybanen, sier han.

Schjelderup mener byrådet henger igjen i ønsket om å legge traseen over Bryggen. I dagens BT advarer blant andre Unescos generaldirektør Irina Bokova mot en slik løsning.

— Med tanke på advarselen fra Unesco, og at vi vet hvor solid flertallet er blant både bergensere og politikere for en tunnelløsning, må byrådet begynne å bruke energien sin på å finne den beste tunnelløsningen, sier Schjelderup.

Kan få flertall

Frps bybanetrasé jobber videre på et av alternativene som fagetaten tidligere har lagt frem som et alternativ for bypolitikerne. Mens fagetatens løsning går inn i tunnel ved Peter Motzfeldts gate, går Frps løsning videre i dagen og først inn i tunnel ved Heggebakken, ovenfor Bergen katedralskole.

En av de mest kjente motstanderne av Bryggen-løsningen, Peter Christian Frølich (H), blir lettere panegyrisk når BT spør han om hans mening om Frp-traseen.

— Jeg synes dette rett og slett er helt utrolig spennende. At noen endelig har funnet et alternativ som ikke er i konflikt med kulturlagene, og som er konkurransedyktig på pris sammenlignet med dagløsningen, er veldig gode nyheter.

Da byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) ble presentert rapporten, var han rimelig lunken, og pekte på alle utfordringene en slik tunneltrasé vil medføre. Til det sier Frølich følgende:— For min del synes jeg dette er spennende lesning, og jeg håper byråden mener alvor når han sier denne løsningen skal tas med i vurderingen.

- Kan dette få flertall i bystyret?

— Jeg er positiv, men andre må si sin mening.

- Aps Schjelderup er også positiv?

— Da begynner dette virkelig å ligne på noe. Jeg har lenge etterlyst fagfolk som ser positivt på tunneltraseene. Endelig har vi fått et tunnelforslag som skaper entusiasme. Det har ikke de andre tunneltraseene gjort. De har fremstått som de minst dårlige.

Glad for støtte

Miljøpartiet de Grønnes Sondre Båtstrand er positiv til planen Frp har fått Multiconsult til å utarbeide. Han mener den kombinerer en effektiv bybane med vern av Bryggen.

— Det kan være en løsning som kan samle et bredt flertall - fra Frp til De Grønne.

Leder for Bergen Frp, Eiler Macody Lund, sier de setter pris på responsen bystyrekollegaene.

— Vi er jo glade for at de er enige med oss. Ap vet vi har vært for denne alternativet med Peter Motzfeldts gate lenge, men det er godt de gir oss støtte.

FOR TUNNEL: Peter Christian Frølich tror forslaget kan få flertall i bystyret. Han synes selv det er utrolig spennende.
Silje Katrine Robinson (arkiv)