• (1/4)
    NØDVENDIG; MEN DYRT: Møhlenpris skole skal renoveres for 184 millioner kroner. Det er bare ett av minst 74 kommunale bygg som må rustes kraftig opp de neste årene. Totalkostnaden er 5,2 milliarder kroner, noe som vil bidra til anstrengt kommuneøkonomi i mange år fremover.

Gjeldsbombe gir magre år i Bergen

Vedlikehold og pensjonssmell koster Bergen kommune over syv milliarder kroner, viser nye tall. Resultatet er at kommunen knapt har råd til å bygge nytt.