Avviser kritikken fra familien

Norske myndigheter har holdt seg løpende orientert om utviklingen i drapssaken, hevder UD selv.