– Ingen kjønnskamp

Den nye presten skulle ha vært ansatt i mai. Nå kan ansettelsen først skje i slutten av august.