Trues med hevn i fengselet

Sikkerheten rundt de to drapssiktede brødrene er skjerpet etter at innsatte har snakket om hevn.