Torsdag skrev professor i mate­matikk ved NHH, Jan Ubøe, et innlegg i BT der han tar et oppgjør med fokuset på pugging i den norske matteundervisningen. Han forteller om møter med mange studenter som sliter med matematikken, selv om de gjerne har gått ut med gode matte­karakterer fra videregående.

Enkle tanketeknikker

Doktorgradsstipendiat Tom Rune Kongelf ved Høgskolen i Sogn og Fjordane sier seg enig i kritikken. Han gjør seg i disse dager ferdig med en doktorgrad om hvordan norske lærebøker i altfor stor grad legger opp til pugging. Han mener bruk av enkle tanketeknikker kan brukes for å forstå og løse matteopp­gaver på en mye enklere måte enn pugging av formler.- Med pugging får man ikke elever som er flinke i matematikk, men de blir kanskje flinke på matteprøven. For å gi varig kunnskap må elevene lære noe som gir mer mening, og ikke bare pugging.

Formel eller forståelse

Han gir et eksempel på dette ved å vise to måter på å regne ut arealet til et prisme, som er en rektangelformet eske. Man kan pugge og lære formelen, som er O = 2 x l x b x + 2 x l x h + 2 x b x h. Eller man kan se for seg esken og brette ut alle sidene. Da er det lett å se at den egentlig er satt sammen av tre par flate rektangler. Da er det bare å regne overflaten på alle rektanglene og legge sammen svarene.

- Noen av bøkene er blitt bedre, men det er mye sprik og veldig tilfeldig hva slags matteundervisning elevene får. Man er veldig avhengig av at forfatterne av bøkene har samme syn på matematikkundervisning. Nå gjør de akkurat som de vil, og det er ingen som kontrollerer bøkene. Hvis forfatterne mener det fortsatt skal være mye pugging, så blir det det.

- Tilfeldigheter avgjør

Det er i dag nærmere ti skolebøker som skolene kan velge mellom i matematikkundervisningen. Kongelf tror det er ganske tilfeldig hvilke bøker skolene velger.- Det er nok ikke så gjennomtenkt hva slags lærerverk skolene velger. Dermed blir det veldig tilfeldig hva slags type matteundervisning elevene får.

Han mener problemet er at lærebøkene i grunnskolen generelt ikke legger særlig vekt på forståelse, men er for mye preget av gammeldags pugging.

Skal evaluere

Etter at Nasjonalt Læremiddelsenter ble lagt ned i år 2000, har det ikke vært noe statlig organ for kvalitetssikring av læringsbøkene. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at regjeringen ønsker minst statlig styring av hvordan skolene legger opp undervisningen, men medgir at det er et problem at lærerne er for knyttet til lærebøkene:

- Det har vært en problemstilling at lærerne har vært for avhengige av læreboken, slik at boken legger mye av premissene for undervisningen. Hvis det viser seg at man velger lære­bøker på slump, og at de får styre undervisningen, så er jo det et problem. Men løsningen er ikke å gjeninnføre et statlig god­kjennelsesorgan som ikke fungerte.

Men nå vil kunnskapsministeren ha en evaluering.- Jeg kommer til å sette i gang en evaluering for å se hvordan utviklingen med læremidler har vært de siste ti årene.

- Er det et mål for regjeringen å ha mindre fokus på tradisjonell pugging?

- Nei. Det er veldig bra å forstå gangetabellen, men den må også pugges.

Klarer du løyse matteoppgåvene frå ungdomsskulen? Test deg sjølv her:

Kilde: Eksamen MAT0010 matematikk, våren 2014. Oppgaver er gjort om til flervalgsoppgaver.