Vei sperret etter steinras

Deler av riksvei 570 er stengt etter et veiras ved Masfjordnes.