• LOVLIG: Endelig kan Mbrak Beyene Haylu og datteren Betiel slippe å se seg over skulderen etter politifolk. FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

Mbarak (41) og Betiel (3) kan få bli i Norge

Utlendingsnemnda (UNE) har bestemt at Mbrak Beyene Haylu (41) og datteren Betiel (3) kan søke om opphold i Norge.