- Ingen grunn til selvpisking

I en EU-rapport blir Norge knust av både Sverige og Finland når det gjelder satsing på innovasjon. Eksperter mener tallene fra EU ikke tar høyde for nyskaping i energisektoren.