• OMRINGET: Anleggsarbeidet rundt Lønningen lystgård er i gang. Utbyggingsdirektør Alf Sognefest frykter at sprenging og graving skal skade det verneverdige bygget, som Avinor ikke får lov å demontere. FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Dette huset forsinker Flesland

Strid rundt rivingen av verneverdig lystgård kan forsinke byggingen av ny terminal på Flesland.