Kjør med vann over hodet

Verdens første undersjøiske, flytende rørbro kan legges i Sognefjorden som en del av fergefri E39, i følge Statens vegvesen.