- Forferdelig holdning

Det blir som om psykolog Jan Atle Andersen legger skylden for mobbing på mobbeofrene, mener forskere.