- Står ofte ord mot ord

Ekspertintervjuet: Jusprofessor Erling Johannes Husabø har skrevet bok om passiv medvirkning.