Byggingen av den tredje terminalen på Flesland er i gang, og skal etter planen stå ferdig i 2017. I oktober i fjor fortalte imidlertid lufthavnsjef Aslak Sverdrup at pengene tar slutt våren 2014.

— Utbyggingen kan fortsette

I midten av mars lovet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at han ville komme med en løsning, og i kveld kom den. Samferdselsdepartementet sendte tidligere i kveld ut en pressemelding om at de vil foreslå for Stortinget å redusere utbyttekravet til Avinor. I praksis innebærer forslaget at det for regnskapsårene 2014- 2017 tas utbytte på 50 prosent for resultat opp til 1 milliard kroner og at det ikke tas utbytte for resultat som overstiger dette.

— Det vi gjør i stedet for å gi to milliarder til Flesland, er å si at vi ikke tar mer enn 50 prosent utbytte. Dermed kan Flesland fullfinansieres og utbyggingen kan fortsette uten å stoppe opp, sier fraksjonsleder Eiler Macody Lund (Frp).

— Dette vil gi selskapet større handlingsrom og bedre insentiver i en periode med store investeringer. Det er selskapet selv som tar stilling til investeringsplan- og takt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i pressemeldingen.

- Genial løsning

Det vises likevel til et brev Avinor har sendt samferdselsdepartementet, hvor de ber om å få styrket egenkapitalen med to milliarder kroner. Avinor peker på at en avklaring er avgjørende for den videre fremdriften av utbyggingen på Flesland.

Lund kaller statsrådens løsning genial.

— I stedet for å øremerke midler til ett prosjekt, får Avinor selv styre pengestrømmen. Dette løser det prekære kapitalbehovet, og er en stor seier for Bergen og Frp.

Lufthavnsjef Sverdrup slipper ikke jubelen løs ennå. I pressemeldingen spesifiserer departementet at de ikke tar stilling til enkeltprosjekter.

— Avinor vil nå vurdere hvilken finansiell effekt vedtaket vil kunne få. Vurderingen behandles på Avinors styremøte 28. mars, sier Sverdrup.

- Null effekt

Konserndirektør for kommunikasjon,samfunnskontakt og merkevare i Avinor, Egil Thompson, sier at de nå må gjøre en vurdering av de finansielle konsekvensene.

— Vi må nå etresultat på over én milliard for at dette skal få effekt. Resultatet forinneværende år var 920 milliarder, og et utbyttefritak på over én milliardville da hatt null effekt, sier Thompson.

Han sier atAvinor forventer høyere overskudd i årene fremover.

— Bådedepartementet og Avinor har et sterkt ønske om å få dette til, og det er ikkeendret. Men, vi må se på hvilken effekt dette vil få, sier Thompson.