Politijurist vil barbere parken

Politiadvokat Helge Vigerust mener Nygårdsparken må endres radikalt for å fjerne en «kriminell frisone»: Bort med all beplantning, inn med videokameraer og lysmaster.