Krever oppdrettsstopp i Sognefjorden

Elveeierne i Sognefjorden frykter for villaksen dersom Sjøtroll Havbruk får etablere seg i fjorden. - De er ikke velkomne, sier elveeierne.