Eiendomsskatten er ulovlig

Fylkesmannen opphever bystyrets vedtak om eiendomsskatt, fordi takstene er urettferdige.