Væpnet aksjon i Fana etter at fest kom ut av kontroll

Politiet: - To menn sloss. Den ene tok visst frem en kjøttøks. Snakk om at én blør.