• RÅDLAUST på NETT: For passasjerane er det slutt på det trådlause nettet ombord i Fjord1-ferjene mellom Halhjem og Sandvikvåg og over Boknafjorden. Kapasiteten blei sprengd og passasjerane må gjere andre ting til 4G-nettet er på plass. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Stengjer surfing på Fjord1-ferjer

Fjord1-ferjer stengjer det trådlause nettverket for passasjerar fordi trafikken har eksplodert.