Ordføreren på Stord oppfordrer alle til å vise omsorg for den hardt rammede familien. Ungdommer på Stord skrev i går hilsener til 13-åringen som tok livet av fosterbroren.

— Det har vært en ganske uvirkelig dag. Det er uvirkelig å være en del av dette, og jeg må bruke litt tid på å la det synke inn. Dette er noe som preger hele Stord, sier ordfører Liv Kari Eskeland.

Stord var i går lammet av sjokk og sorg. Flere trenger hjelp til å bearbeide følelsene etter den ufattelige tragedien i Sagvåg torsdag ettermiddag.

— Det er godt å oppleve at vi har et profesjonelt kriseteam rundt oss, som har tatt vare på både lokalbefolkningen og familien som nå står oppi denne tragedien, sier Eskeland.

Sørget sammen

I går kveld kom hun til Nysæter kirke for å sørge sammen med 13-åringens skolekamerater, lærere og andre berørte. Ord-føreren oppfordrer lokalsamfunnet til å ta vare på den hardt rammede familien. Og det gjorde stordabuene i går kveld.

— Alle viser stor omsorg for denne familien nå. Og de viser omsorg for gutten som antas å stå bak denne ugjerningen. Det er blitt tatt initiativ til å skrive noen ord til ham som viser medfølelse i alt han nå går igjennom, sier hun.

Rektor Trude Aamot synes det var godt å oppleve fellesskapet i kirken i går.

— Folk bryr seg virkelig om hverandre, og støtter hverandre. Nå er det særlig viktig at vi voksne er gode og trygge for våre ungdommer, sier hun.

Sorg og fortvilelse

Sokneprest Arnt Johan Vistnes ledet fredag kveld minnestunden i kirken.

- Det er umulig å forberede seg på noe sånt. Men vi ville åpne kirken for at folk kan samles.

Reaksjonene han møter blant sambygdingene er latter, sorg og for-vilelse.

- Folk reagerer så forskjellig når slike ufattelige tragedier inntreffer.

Et sted å møtes

Hans og kriseteamets jobb er å være der. Det vil de også være i kveld og i morgen kveld, når folk begynner å komme tilbake fra høstferien.

- Dette er en hendelse det kan være vanskelig å finne gode ord for å forklare. Kirken skal være et sted folk kan møtes når de kjenner kaoset inni seg, og møte fagfolk.

Lager kriseplan

Ordene som går igjen blant folk i Sagvåg er «forferdelig» og «ufattelig». I går formiddag var kriseledelsen i Stord kommune samlet for å legge en plan for hvordan kommunen skal håndtere tragedien i dagene som kommer.

Ordfører Liv Kari Eskeland sier at hendelsen har gjort et voldsomt inntrykk på kommunens 18.000 innbyggere.

- Dette er en forferdelig tragedie som rammer et lite lokalsamfunn som Sagvåg spesielt hardt. Lokalbefolkningen på hele Stord vil nok ha behov for å møtes og for å snakke sammen, sier ordføreren.

- Står sammen i tragedien

Kriseledelsen besluttet tidlig at Nysæter kirke skulle etableres som samlingssted for lokalbefolkningen i Leirvik og i Sagvåg. Kirken vil være åpen for alle gjennom hele helgen.

Mandag kommer de rundt 265 elevene tilbake fra høst-ferie til Nysæter ungdomsskole. Rektor Trude Aamot må for-berede seg på å gi den vonde beskjeden om at en av elevene ved skolen var involvert i drapet.

- Skolens ansatte skal i samråd med fagfolk diskutere hvordan vi skal møte elevene våre på mandag. Jeg håper at vi kan vise ungdommene at vi står sammen oppi denne tragedien, sier rektoren.