Sjekker alle vikarer

Bergen kommune skal nå gjennomgå kontrakter kommunen har med fire vikarbyråer.