Fornøyde barnehageforeldre

Hele 77 prosent av barnehageforeldrene i Bergen sier de er «meget fornøyde» med tilbudet.