Tyvegodslager i skogen

Pågripelsen av 30-åringen fører også til at syv andre litauere må møte i retten i dag.