Alle kan se hva makten gjør

Før var det bare journalister som kunne grave i offentlige dokumenter på nettet. Dagen etter grunnlovsdagen ble slike arkiver åpnet for alle.