• TAR TID: Potter med avleggere. FOTO: Katrine Nordli.

Hagen skal gro sakte

En hage er noe du skaper, ikke noe du kjøper i en fei.