Oljeutslipp i Byfjorden

500 liter olje er pumpet opp utenfor Skålevik. Det er uklart hvor oljen kommer fra.