Rådlause om sjukehus

Sjukehusdebatten i Sogn og Fjordane fylkesting enda utan vedtak i ettermiddag. Ikkje eit einaste framlegg fekk fleirtal.