• SOMLETRIKK: Gabriel Fliflet i Naturvernforbundet Hordaland mener Bybanen over Torget blir en somletrikk. - Vi ønsker en lynlinje i tunnel, sier han. Fliflet og Nils Tore Skogland, daglig leder Naturvernforbundet Hordaland, har landet på to alternative traseer mot Åsane. Den ene starter her, i Peter Motzfeldsgate og går i tunnel til Slaktehustomten. FOTO: ØRJAN DEISZ

Vil ha tunnelbane gjennom sentrum

Naturvernforbundet er enig med veivesenet og fylket, og ønsker at Bybanen skal gå i tunnel i fjellet bak sentrum.