• (1/2)
    VIL HA VOLDTEKTSPOLITI:Eltvik mener at Norge har behov for et nasjonalt sedelighetspoliti for å få oppklart flere av voldtektssakene.

Vil ha nasjonalt voldtektspoliti