Barnehageplasser skal loddes ut

Byrådet vil at loddtrekning skal avgjøre hvem som skal få barnehageplass i Bergen. - Hårreisende, mener Høyre-politiker Henning Warloe.