Mest tru på førebygging

Dei mange overdose-døde kan ta fokus bort frå arbeidet med å førebyggje og behandle narkomisbruk, fryktar helsebyråden.