Produsenten skumlar om motiva i EU

Regatta AS meiner det er politikk, ikkje omsyn til tryggleiken, som ligg bak EUs svartelisting.