Metallsjokk kan redde lærdalslaksen

Til hausten går forskarar ved NIVA laus på den frykta lakseparasitten gyrodactylus salaris i to sideelvar til Lærdalsvass-draget med heilt nye våpen.