- Hestemøkk forurenser drikkevannskilde

Avrenning fra hestemøkk forurenser drikkevannskilden til over 40.000 mennesker i Åsane og Ytre Sandviken, hevder Bergen kommune.