Statsadvokaten henla sak og «reddet» politimann fra straff

SEFO mente politimannen var skyldig i skadeverk og ville ha ham straffet. Men Statsadvokaten «reddet» ham fra straff ved å henlegge saken etter bevisets stilling.