Avgjør Amelia Riis-utsettelse torsdag

Gulating lagmannsrett avgjør torsdag kravet fra Amelia og Einar Riis om å få utsatt ankesaken de har reist mot boet til avdøde skipsreder Hilmar Reksten. I rettssalen onsdag satt Carl I. Hagen.