Bergens første restaurantskip

Bergens aller første restaurantskip ligger ved Tollbodkaien, heter "Kafibåten Skate" og får åpningstid etter vær og vind.