Tok kaptein-oppgaver

«Sleipner»-styrmann Olav Skjetne sa i retten i dag at han hadde utført flere oppgaver som vanligvis ligger hos kapteinen etter at hurtigbåten gikk på grunn.