Historisk høyt sykefravær

Vel 2,5 millioner sykedager kostet trygdeetaten i Hordaland nesten 1,8 milliarder kroner i fjor. Antall sykedager økte med hele 14 prosent.