Klart for kjemisk kastrering i Bergen

Statens Helsetilsyn åpner for hormonbehandling av seksualforbrytere i fengslene. Bergen har nødvendig fagpersonell som kan starte behandlingen.