Neppe BKK-salg før jul

Os kommune kan ikke regne med å få solgt sine aksjer i BKK før jul. Det er klart etter at eierkommunene i selskapet nå skal utrede et mulig salg.