Velter hundrevis av farlige gravsteiner i Bergen

Kirkelig Fellesråd velter hvert år flere hundre løse gravsteiner på kirkegårdene i Bergen. Hensikten er å unngå ulykker med løse gravminner.