Astmaplager fordobla i Hordaland

Astma er i ferd med å bli ein ny folkesjukdom. I løpet av få år er talet på astmatilfelle i Hordaland meir enn dobla. Men forskarane anar ikkje kvifor.