- Trenger ikke å eie videregående skoler

Byrådet i Bergen har bestemt seg for ikke å søke om å få overta de videregående skolene fra staten, men vil be om å få større fullmakter i forhold til arbeidet med barn og ungdom.