Hydro avventar i Sogn

Det ser i alle fall ikkje lysare ut enn det har gjort. Hydro legg moderniseringa av aluminiumverka i Årdal og Høyanger på is for to år framover. Dette blei ordførarane i dei to sognekommunane informerte om i går.