Endå færre aluminium-tilsette

Hydro held fram tiltaka for å få ned kostnaden på aluminiumverka.